Vooraanmelding AED cursus

Beste leden, Eind november 2017 hebben we op ons tenniscomplex ervaren dat een AED een mensenleven kan redden. Zoals aangegeven tijdens de Algemene Leden Vergadering heeft PIT een nieuwe AED aangeschaft en hangt deze inmiddels aan ons clubhuis. Ook als je geen enkele ervaring met een AED of reanimeren hebt, mag je de AED gebruiken. De AED zal je in alle gevallen vertellen wat je moet doen. Het is echter wel aanbevolen om de basis van een AED en het reanimeren te kennen en hiervoor een opleiding te volgen. Hierdoor zal je op een betere manier kunnen helpen en dit zal de overlevingskans ten goede komen. Deze opleiding wordt gegeven door de instructeurs van EHBO vereniging Millingen/Kekerdom. De kosten voor de opleiding zijn: – nieuwe opleiding   AED EUR 37,50 per persoon. – herhalingstraining AED EUR 17,50 per persoon. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor de AED training, dit kan je bij je verzekeraar navragen. De training zal gegeven worden op een nader te bepalen accommodatie. Graag willen we inventariseren wie behoefte heeft aan deze training. Stuur daarom een mail aan secretariaat@tvpit.nl wanneer je graag aan deze training wilt deelnemen. Wij zullen na inventarisatie contact opnemen met EHBO vereniging Millingen/Kekerdom....

AVG – Nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Dit betekent dat wij als vereniging ook aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. In de eerste plaats verwijzen we je naar de Privacy Policy, klik hier en lees deze door! Daarnaast willen we van alle leden een ondergetekend toestemmingsformulier, waarin je toestemming verleent voor o.a. het verwerken van je persoonsgegevens en het publiceren van foto’s etc. Je mag deze ondertekenen, inscannen en retourneren naar secretariaat@tvpit.nl of ondertekenen en inleveren bij een van de bestuursleden. Voor ieder gezinslid dient een apart formulier ingevuld te worden. Inleveren bij de volgende adressen: Geert-Jan Berning, Mozartstraat 26 Hilaire Janssen, Heerenland 5 Karin Janssen, Burgemeester van Gilsstraat 27 Gitte van Otterloo, Schubertstraat 25 Robert Kuster, Dennenstraat 10 Alle vrijwilligers van onze vereniging dienen ook nog een geheimhoudingsverklaring in te vullen, deze ook graag retourneren. Alvast hartelijk dank! Bestuur TV...

Klussendag zaterdag 10 maart 2018

Zaterdag 10 maart hielden we onze klussendag, gezellig en er is veel werk verzet. Met name de “oude poetsploeg” ging aals een witte tornado door het clubgebouw. De catering was in handen van Annet met een lekkere pan soep van haar...

Open Laag Toernooi 2018

Open Laag Toernooi 2018! Op eerste paasdag hebben wij het Open Laag Toernooi 2018 met groot succes afgerond. We begonnen het toernooi met een heerlijk zonnig weekend. De banen waren allemaal bezet en de hapjes en drank goed verzorgd. Het publiek maakte het plaatje compleet. De hele week hebben we zonder al teveel regendruppels kunnen spelen. Zelfs in het paasweekend waarvoor de weersvooruitzichten aanvankelijk er niet al te gunstig uitzagen, viel het in ons Millingen alles mee en konden de laatste poule wedstrijden, de halve finales en finales zonder problemen gespeeld worden. Op vrijdag 30 maart organiseerde de Open Laag Commissie in het kader van dit toernooi een pubquiz. Een nieuwe insteek, die bij het publiek goed werd ontvangen. Zes teams streden tegen elkaar niet alleen voor de eer, maar ook voor de mentale tennistraining die er te winnen viel. De puntentelling van deze pubquiz was voor de leiding van de quiz dusdanig moeilijk, dat Alex (die overigens een prima quizmaster blijkt te zijn) er voor heeft gekozen om juist het team dat zo’n mentale training hard nodig heeft, als winnaar uit te roepen: “Da witte tonnie”. En dat terwijl hij wist dat zijn eigen Alex Angels team zoveel punten had weten binnen te halen. We sloten de avond af met goede muziek. Aanvankelijk met een hoog gehalte aan Duitse nummers, maar toen Mark zijn mobiel wist te verbinden met de muziekbox, kwamen ACDC, U2, The Boss en vele andere topartiesten aan het woord. Er werd volop gedanst. Hillaire waagde zich zelfs aan een spagaat die gelukkig geen effect had op zijn tenniswedstrijden van de volgende dag. Kortom, wij kijken met...

Rabobank Clubkas Campagne

Vanaf 3 januari kunnen verenigingen en stichtingen die klant zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen zich inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt Rabobank Rijk van Nijmegen het verenigingsleven in de regio. De Rabobank stelt hiervoor een deel van de winst beschikbaar. In 2018 is dit € 100.000,-. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Bestedingsdoel? Ook PIT heeft zich uiteraard ingeschreven, hierbij is het invoeren van een bestedingsdoel verplicht. In november konden we met veel leden ondervinden wat het belang is van het bezit van een AED apparaat, het moge duidelijk zijn dat we dit als bestedingsdoel hebben opgegeven! Mochten we zoveel stemmen krijgen dat er nog een bedrag overblijft, dan willen we dat graag investeren in een AED cursus voor onze leden. Wie kunnen er stemmen? Alle leden van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen stemmen. Hiervoor ontvangen zij op dinsdag 15 mei per post een unieke stemcode. Tussen 15 en 30 mei brengen zij via een stemsite hun stem uit op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per vereniging of stichting uitbrengen. Lidmaatschap Om in mei een stem uit te kunnen brengen op een favoriete club moet een klant van voor 1 april lid zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen. Let wel: alleen klant zijn bij de RABObank betekent niet dat je automatisch ook lid bent! Het aanvragen van een lidmaatschap kan heel eenvoudig in enkele stappen door hier te klikken. We hopen dat we op jullie stemmen mogen rekenen, immers ‘AED, DAAR RED JE LEVENS...

Verslag 40 jaar TV PIT Jubileum

Jubileumdag 9 september 2017 De 9e september begon meteorologisch gezien dramatisch. De regen kwam met bakken uit de hemel en de “regen-apps” waren ook twijfelachtig. Afijn zo rond 9.30 uur werd het minder en dus maar eens begonnen met het “sponsen” van de banen aangezien er rond de base-lijnen wel wat plassen stonden. Alsof er een “weerdeal” was gemaakt, was het tegen tienen ook echt droog en brak zelfs de zon door. Banen dus perfect bespeelbaar, met dank aan de heren van de terreincommissie want dat is toch hun kindje, en de jubileumdag kon echt beginnen. Inclusief jeugd hadden we ruim 60 deelnemers. Ook de oud-pitters Marian en Jos Lörx waren van de partij, iets minder snel dan vroeger maar nog steeds geslepen en Jos wat minder luidruchtig. De dag kabbelde gemoedelijk door, lekker tennissen..beetje keuvelen en koffie drinken met een jubileumgebakje. Kortom een toernooidag zoals het hoort. Na enen toch nog een plens regen. Het moment voor de jeugd om de oefenhoek bij nat weer uit te proberen maar ook een ideaal moment voor de rest om van een soepje te genieten. Twee tijden vielen uit maar rond kwart voor twee kwam de zon weer door. Om tien over twee ging iedereen er eens goed voor zitten want PIT’s oudste tenniscrack, Bernd Hubers 84 jaar, zou iedereen nog eens even voordoen hoe er getennist moet worden. ’s Ochtends blijkbaar lichte paniek in huize Hubers want Bernd z’n gehoorapparaat werkte niet….en hij moest ‘s middags nog tennissen!! Dan heb je toch een serieus probleem, afijn allemaal goed gekomen. Tegen 2 uur arriveerde Bernd in gezelschap van echtgenote, dochter en...

Voortbestaan TV PIT?

Vrijdag 17 maart hielden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Buiten het bestuur waren er slechts 12 leden op deze avond aanwezig en betrokken bij het wel en wee van onze tennisvereniging. Tijdens deze avond traden Karel Spann en Sander ten Westeneind af. Vorig jaar hadden we al afscheid van Dirk Lutters genomen, wat tot gevolg heeft dat er 3 vacatures openstaan. Na herhaaldelijke navraag en persoonlijke benadering zijn hier geen reacties op gekomen. Het bestuur sprak hierover zijn zorg uit. Wij gaan er vanuit dat ook jullie deze zorgen delen. Immers, niet alleen het bestuur, maar alle leden zijn PIT en wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid en zorg voor het behoud van de vereniging. Tijdens de ALV zijn de volgende activiteiten benoemd, die het huidige bestuur, bestaande uit 4 personen vanaf vandaag lastig of niet meer uit kan voeren. Door het recentelijk wegvallen van nog 2 bestuursleden, zal dit dus directe gevolgen hebben voor het verdere voortbestaan van PIT: * Een aantal werkzaamheden die door de voorzitter werden uitgevoerd, zoals de contacten met de gemeente, het vertegenwoordigen van PIT binnen de gemeente, het bijwonen van overleggen binnen de gemeente en het vertegenwoordigen van PIT naar buiten zullen komen te vervallen * Het vormen van een Dagelijks Bestuur, bestaat momenteel nog uit de Penningmeester en Secretaris * Openen en sluiten van de kantine. Het bestuur probeerde zo goed als mogelijk zich te houden aan de sluitingstijden, dit ook vanwege de klachten in de buurt en de waarschuwingen van de gemeente, door zelf hier toezicht op te houden. Verantwoordelijkheid voor het openen en sluiten tijdens competities zal vanaf heden gelegd worden bij de teamcaptains * Het contact vanuit het...

Algemene Ledenvergadering vrijdag 17 maart 2017

Beste leden, Het duurt nog even, maar hierbij willen we je alvast laten weten, dat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze tennisvereniging gehouden zal worden op vrijdag 17 maart om 20.00 uur in het clubhuis. De officiële uitnodiging en agenda ontvang je binnenkort, maar schrijf deze datum alvast in je agenda! Vriendelijke groet, Bestuur TV PIT...

Pin It on Pinterest