Jouw kinderen gratis lid bij PIT?

“De jeugd heeft de toekomst” en dat willen we ook bij PIT graag nastreven. Daarom hebben we met ingang van 2017 een speciale actie m.b.t. het jeugdlidmaatschap. Zijn beide ouders lid, dan zijn alle kinderen t/m 17 jaar uit dit gezin gratis lid. Is één van beide ouders lid, dan betalen kinderen slechts € 15,- lidmaatschap per jaar! Spreekt je dit aan, meld dan je kind(eren) voor 30 december 2016 aan door een mail te sturen naar secretariaat@tvpit.nl. Dus niet inschrijven via de website! Wat willen we weten: de voornaam, geboortedatum en of één of beide ouders lid zijn. Kinderen die dit jaar hun lidmaatschap opgezegd hebben, en één of beide ouders zijn lid, dan kan het lidmaatschap gecontinueerd worden volgens eerder genoemde actie. Laat ook dan even weten of je het lidmaatschap wilt doorstarten. Uiteraard zal ook het lidmaatschap van onze huidige jeugdleden aangepast worden naar voorgenoemde actie. Voor deze jeugdleden hoeft geen reactie gegeven te worden. Let op! Deze aanbieding geldt tot 30 december...

Word jij onze nieuwe voorzitter of nieuw bestuurslid?

Onze huidige voorzitter, Karel Spann heeft zich de afgelopen 9 jaren, samen met vele anderen met plezier en voldoening voor onze mooie vereniging ingezet. Maar zoals voor iedere organisatie, geldt ook voor een tennisvereniging, dat deze in alle opzichten in beweging moet blijven. Dit betekent ook dat er met enige regelmaat vers bloed nodig is. Dit geldt ook of misschien juist wel, voor de functie van een voorzitter. Daarom zijn wij m.i.v. de Algemene Ledenvergadering begin 2017 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een nieuw bestuurslid, welke o.a. PR commissie wil gaan vertegenwoordigen binnen het bestuur. Sander ten Westeneind heeft aangegeven zijn bestuurstaken niet meer te kunnen combineren met zijn huidige werksituatie, Binnen de huidige bestuursstructuur vallen ook de Jeugdcommissie en de les coördinatie onder deze bestuursfunctie. Voor wie ervan houdt actief te zijn binnen de tennisvereniging waar ruimte is voor frisse ideeën en initiatieven, is dit dan ook het uitgelezen moment om een van deze vacatures serieus te overwegen. Lijkt  het jou leuk om samen met de andere bestuursleden er voor te zorgen dat PIT blijft groeien, er evenementen worden georganiseerd en om met elkaar na te denken over vraagstukken en deze op te lossen? Ja? Dan zijn wij op zoek naar jou en verwelkomen we je graag in ons bestuur! Wat zijn de taken van een voorzitter? Samen met de penningmeester en secretaris vormen van het Dagelijks Bestuur Beleggen van vergaderingen i.o.m. de secretaris Zorgen dat de leden van bestuur enthousiast zijn en blijven Leiden van de vergadering Bewaken van de juiste procedures Zorgen voor het naleven van afspraken Vertegenwoordigen van...

Damesdag 16 oktober verplaatst naar 19 februari

Vanwege onvoldoende inschrijvingen voor de damesdag wordt deze verzet naar: Zondag, 19 februari 2017 Tijdstip: 13.00 -18.00 (voorlopige tijdsduur).   Zet deze alvast in jullie agenda’s ! ! ! ! Wij gaan opnieuw kijken naar een passend thema op die dag waarvan de bedoeling is om jullie flink in de watjes te gaan leggen zodat in grote getalen ingeschreven wordt! Hierover ontvangen jullie nader bericht begin januari 2017. De dames die zich al hadden ingeschreven voor zondag 16 oktober, krijgen binnenkort het inschrijfgeld terug. Met hartelijke groet,   Annet, Jasmijn, Gerdie en...

Vacature bestuursfunctie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering deelde onze voorzitter Karel Spann mede, dat Dirk Lutters af zal treden als bestuurslid. Het is voor Dirk niet meer mogelijk om zijn drukke werkzaamheden en privéomstandigheden te combineren met een bestuursfunctie binnen PIT. Uiteraard heeft het bestuur hier begrip voor. Vanuit de Algemene Ledenvergadering trad geen kandidaat naar voren, daardoor is er een vacature vrijgekomen voor een bestuursfunctie. Het bestuur is dus op zoek naar een enthousiaste kandidaat die het leuk vindt om mee te denken over het wel en wee binnen PIT en die graag een steentje bij wil dragen aan het succes van onze tennisvereniging. We zien je reactie graag op voorzitter@tvpit.nl, tel.nr. 06-50292487 of secretariaat@tvpit.nl tel.nr. 06-20186277. Alvast hartelijk dank, Vriendelijke groet, Bestuur TV PIT  ...

Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 18 maart

I.v.m. persoonlijke omstandigheden van de voorzitter en ook de vice-voorzitter willen we je mededelen dat de Algemene Ledenvergadering as. vrijdag 26 februari niet door zal gaan. We hebben deze vergadering verplaatst naar vrijdag 18 maart. We hopen op ieders begrip hiervoor. Met vriendelijke groet, Bestuur TV...

Algemene Ledenvergadering 26 februari 2016

Beste PIT-lid, Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze tennisvereniging. Deze zal gehouden worden op vrijdag 26 februari om 20.00 uur in het clubhuis. Zoals ieder jaar zal er naast het verslag van de secretaris, door onze penningmeester de financiële cijfers over 2015 en 2016 gepresenteerd worden. Tevens zal de bestuursverkiezing wederom een onderdeel van de agenda zijn; Hilaire Janssen en Raymond Heijmink treden af, maar stellen zich wel weer herkiesbaar. Eventuele (tegen-)kandidaten voor de functie als bestuurslid kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat. Tijdens deze vergadering zullen een aantal onderwerpen aan de orde komen, waar we jou, als lid, de kans en ruimte geven mee te denken aan zaken die het belang van onze vereniging ten goede komen. Daarnaast willen we tijdens deze avond onze jubilarissen van 2016 gaan huldigen. Dit jaar zijn dat Adrie Ruiter en Alex ten Westeneind. We hopen dat we met veel aanwezige leden hen onder het genot van een drankje kunnen feliciteren! Tot ziens op vrijdag 26 februari om 20.00 uur in ons...

Wylerberg Open Dubbeltoernooi

Onderstaand bericht ontvingen we afgelopen vrijdag van De Oorsprong. Let op, het toernooi is al volgend weekend! Beste jeugdleden, Zo vlak na het Open Jeugdtoernooi waarin we prachtige enkelpartijen hebben gezien, organiseren we op 12 en 13 september voor de jeugd het tweede Wylerberg Open Dubbel Toernooi. Inschrijven kan in verschillende categorieën maar afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen we tot een indeling komen. Inschrijven kan tot vrijdag 11  september via www.toernooi.nl We zien je graag op het Wylerberg Open Dubbeltoernooi. Vriendelijke groet Dirk de Wit, TV De Oorsprong...

Pin It on Pinterest