Vrijwilligers

Op deze pagina vind je alle informatie voor en over vrijwilligerswerk, evenals de mogelijkheid om je op te geven. Want zoals elke vereniging kan ook PIT niet zonder de inzet van vrijwilligers. Zeker omdat de vereniging geprivatiseerd is, is het van belang dat de leden zelf een groot deel van de vrijwilligerstaken voor hun rekening nemen. Om deze activiteiten draaglijk te houden en beperkt wat betreft omvang en tijd, wordt van alle leden een zekere inzet gevraagd.

Lijkt het je leuk om bij een commissie aan te sluiten, meld je dan aan bij Gitte van Otterloo:
per mail naar ledenadministratie@tvpit.nl

Pin It on Pinterest

Share This