Rabobank Clubkas Campagne

Vanaf 3 januari kunnen verenigingen en stichtingen die klant zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen zich inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt Rabobank Rijk van Nijmegen het verenigingsleven in de regio. De Rabobank stelt hiervoor een deel van de winst beschikbaar. In 2018 is dit € 100.000,-. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt over de verenigingen en stichtingen die meedoen.

Bestedingsdoel?

Ook PIT heeft zich uiteraard ingeschreven, hierbij is het invoeren van een bestedingsdoel verplicht. In november konden we met veel leden ondervinden wat het belang is van het bezit van een AED apparaat, het moge duidelijk zijn dat we dit als bestedingsdoel hebben opgegeven! Mochten we zoveel stemmen krijgen dat er nog een bedrag overblijft, dan willen we dat graag investeren in een AED cursus voor onze leden.

Wie kunnen er stemmen?

Alle leden van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen stemmen. Hiervoor ontvangen zij op dinsdag 15 mei per post een unieke stemcode. Tussen 15 en 30 mei brengen zij via een stemsite hun stem uit op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per vereniging of stichting uitbrengen.

Lidmaatschap

Om in mei een stem uit te kunnen brengen op een favoriete club moet een klant van voor 1 april lid zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen. Let wel: alleen klant zijn bij de RABObank betekent niet dat je automatisch ook lid bent! Het aanvragen van een lidmaatschap kan heel eenvoudig in enkele stappen door hier te klikken.

We hopen dat we op jullie stemmen mogen rekenen, immers ‘AED, DAAR RED JE LEVENS MEE!’

Pin It on Pinterest

Share This