Stop

StopIndien u op de homepage in de bal dit stop-teken ziet, geldt er een verbod voor het in gebruik nemen van de tennisbanen en kan er dus niet getennist worden. Dit geldt ook voor de wintercompetitie. Pas als dit stop-teken is verwijderd mogen de banen weer betreden worden.

 

Protocol gebruik tennisbanen!

 1. Bij overmatig water op de banen bepaalt de Wedstrijd- of Competitieleiding, dan wel de Toernooicommissie of Jeugdcommissie i.o. met de coördinator van de Terreincommissie of de wedstrijden wel / niet kunnen plaatsvinden!
  Dit geldt eveneens voor andere verstorende omstandigheden zoals aanwezigheid van sneeuw of bijvoorbeeld regenval dan wel onweer / bliksem!
  Als de banen bedekt zijn met sneeuw of zijn opgevroren, is het niet toegestaan deze te betreden!
  De lava ondergrond is met name bij het opvriezen zeer gevoelig voor belastingen.
 2. Plassen water op de banen mogen alleen verwijderd worden met de voorhanden sponsrollers (in bergruimte Terreincommissie aanwezig) en dus niet meer met trekkers!
 3. Sneeuw en blad mogen beslist niet met bezems verwijderd worden van de banen i.v.m. het ontstaan van zandophopingen!
 4. Voor het tussentijdse gebruik van de bladblazers, zie hiervoor de betreffende gebruiksprotocollen (in bergruimte Terreincommissie aanwezig)!
 5. Indien de baanverlichting niet correct meer werkt (bijvoorbeeld een lamp stuk) dan dient dit direct gemeld te worden aan de Coördinator van de Terreincommissie!
  Vervanging van een lamp vindt namelijk niet eerder plaats dan “binnen 24 uur na de melding” door derden!
 6. Alle andere voorkomende belemmeringen welke het tennissen verstoren zo niet onmogelijk maken op de banen vallen v.w.b. de oplossingen onder de verantwoording van de eerder genoemde (zie punt 1.) verenigingsvertegenwoordigers!

Pin It on Pinterest

Share This